FINANČNÍ PRÁVO I

SEMINÁŘE ROMANA VYBÍRALA

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo I vyučovaného v letním semestru akademického roku 2019/2020 v seminárních skupinách Romana Vybírala.

Program seminářů letního semestru

DATUMTÉMA SEMINÁŘE
24/25.02.2020Úvodní seminář
02/03.03.2020Finanční politika; obecné otázky finančního práva
09/10.03.2020Finančněprávní vztahy
16/17.03.2020Dozorové postupy ve finančním právu
23/24.03.2020Měnové právo; devizové právo
30/31.03.2020Rozpočtové právo; dotační právo
06/07.04.2020Bankovní právo; pojišťovací právo
13/14.04.2020V pondělí jsou Velikonoce, semináře není. V úterý: Specifické oblasti se vztahem k finančnímu právu
20/21.04.2020Kapitálový trh; finanční arbitr
27/28.04.2020Aktuální otázky finančního práva; příprava na seminární test
04/05.05.2020Seminární test

Přehled aktivity na seminářích.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo I, který je zakončen zápočtem:
1. alternativa: 80% docházka na semináře + úspěšné složení seminárního testu, nebo
2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

Doporučená literatura:
KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-935-0.
VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.