FINANČNÍ PRÁVO I

SEMINÁŘE MICHAELA KOHAJDY, JANA ŠOBORY A JIŘÍHO MORAVCE

Vážení studenti, v průběhu distančního konání výuky se vše přesouvá do prostředí Teams, kde naleznete příslušné pokyny a dokumenty. Nově tedy dokumenty již nebudou umisťovány na tyto stránky.

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo I vyučovaného v letním semestru akademického roku 2019/2020 v seminárních skupinách Michaela Kohajdy, Jana Šobory a Jiřího Moravce, které probíhají ve středy vždy od 12 hod, 14 hod a 18 hod – témata ve všech těchto seminářích jsou shodná, student však musí docházet jen do semináře, který má zapsán v SISu.

Program seminářů letního semestru

DATUMTÉMA SEMINÁŘE
26.02.2020Pojem finance, finanční činnost. Systém a členění finančního práva. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky. Prvky finančněprávních vztahů, nejvýznamnější subjekty finančněprávních vztahů.
04.03.2020Právo finančního systému: Finanční systém. Dohled nad finančním systémem. Subjekty ve finančním systému. Bankovní systém a komerční bankovnictví.
11.03.2020Právo finančního systému: Česká národní banka, její postavení, funkce a činnost, ústavněprávní základy. Bankovní rada. Měnověpolitické nástroje ČNB. (Před seminářem je potřeba si nastudovat nálezy Ústavního soudu ČR publikované pod č. 278/2001 Sb. a č. 285/2001 Sb., dále mít s sebou Ústavu ČR a počáteční pasáže zákona o ČNB dle předmětu semináře.) Vzhledem k aktuálnímu rozhodnutí rektora UK se semináře tuto středu nekonají!
18.03.2020Rozpočtové právo: Státní rozpočet, rozpočtový proces státního rozpočtu, státní fondy.
25.03.2020Rozpočtové právo: Místní rozpočet, rozpočtový proces místního rozpočtu, finanční kontrola ve veřejné správě.
01.04.2020Měnové právo: Peníze, měna a alternativní měnové instrumenty, právo proti praní špinavých peněz.
08.04.2020Měnové právo: Hotovostní a bezhotovostní platební styk, platební instituce.
15.04.2020Právo finančních trhů: Finanční trhy. Kapitálový trh a podnikání na něm, subjekty kapitálového trhu.
22.04.2020Právo finančních trhů: Finanční investiční instrumenty, kolektivní investování.
29.04.2020Seminární test.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo I, který je zakončen zápočtem:
1. alternativa: 80% docházka na semináře + úspěšné složení seminárního testu, nebo
2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

Doporučená literatura:
• KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-935-0.
• VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.