FINANČNÍ PRÁVO I

SEMINÁŘE ROMANA VYBÍRALA

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo I vyučovaného v letním semestru akademického roku 2018/2019 v seminárních skupinách Romana Vybírala.

Program seminářů letního semestru

DATUMTÉMA SEMINÁŘE
25.2.2019Úvodní seminář
4.3.2019Finanční politika; obecné otázky finančního práva
11.3.2019Finančněprávní vztahy
18.3.2019Měnové právo; devizové právo
25.3.2019Rozpočtové právo; dotační právo
1.4.2019Dozorové postupy ve finančním právu
8.4.2019Bankovní právo; pojišťovací právo
15.4.2019Finanční (kapitálový) trh; finanční arbitr
22.4.2019Velikonoce
29.4.2019Aktuální otázky finančního práva; příprava na test
6.5.2019Seminární test

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo I, který je zakončen zápočtem:
1. alternativa: docházka na semináře (přípustné 2 absence) + aktivita (domácí příprava/průběžný test/aktivita na hodinách/plná docházka) + úspěšné složení seminárního testu dne 6. 5. 2019, nebo
2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

PŘEHLED AKTIVITY NA SEMINÁŘÍCH.

Doporučená literatura:
KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-935-0.
VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.