Finanční právo (Vybíral)

Právnická fakulta UK

Finanční právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 2 vyučovaného v zimním semestru akademického roku 2018/2019 v seminárních skupinách Romana Vybírala.

Program seminářů zimního semestru

​DATUM ​TÉMA SEMINÁŘE
​8.10.2018 Úvodní seminář.
15.10.2018 ​Obecné otázky daňového práva.
​22.10.2018 Správa daní.
29.10.2018 Daň z příjmů fyzických osob.
5.11.2018 Daň z příjmů právnických osob.
12.11.2018 Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí.
19.11.2018 Silniční daň, daň z hazardních her.
​26.11.2018 Daň z přidané hodnoty.
3.12.2018 Spotřební daně, energetické daně.
10.12.2018 Poplatkové právo, mezinárodní dvojí zdanění.
​17.12.2018 Seminární test.

Prezentace na přednášky vedené dr. Vybíralem:

  1. Daň z příjmů právnických osob
  2. Daně z příjmů – společná ustanovení

Podmínky úspěšného absolvování písemné části zkoušky z předmětu Finanční právo 2:

  • 1. alternativa: docházka na semináře (přípustné 2 absence) + aktivita (domácí příprava/úspěšně složený průběžný test/seminární práce) + úspěšné složení seminárního testu dne 17.12.2018;
    nebo
  • 2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

PŘEHLED AKTIVITY NA SEMINÁŘÍCH

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.