Finanční právo (Vybíral)

Právnická fakulta UK

Finanční právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 1 vyučovaného v letním semestru akademického roku 2017/2018 v seminárních skupinách Romana Vybírala.

Program seminářů letního semestru

​DATUM ​TÉMA SEMINÁŘE
​26.02.2018 Úvodní seminář.
05.03.2018 Finanční politika; obecné otázky finančního práva.
​12.03.2018 Finančněprávní vztahy.
19.03.2018 Měnové právo; devizové právo.
26.03.2018 Rozpočtové právo; dotační právo.
02.04.2018 Velikonoce.
09.04.2018 Dozorové postupy ve finančním právu.
​16.04.2018 Bankovní právo; pojišťovací právo.
23.04.2018 Finanční (kapitálový) trh; finanční arbitr.
​30.04.2018 Aktuální otázky finančního práva; příprava na seminární test.
​07.05.2018 ​Děkanský den.
14.05.2018 ​Seminární test.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo 1, který je zakončen zápočtem:

  • 1. alternativa: docházka na semináře (přípustné 2 absence) + aktivita (domácí příprava/úspěšně složený průběžný test – přehled aktivity zde) + úspěšné složení seminárního testu dne 14. 5. 2018;
    nebo
  • 2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6.