Finanční právo (Sejkora)

Právnická fakulta UK

Finanční právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 1 vyučovaného v letním semestru akademického roku 2017/2018 v seminárních skupinách Tomáše Sejkory.

Program seminářů letního semestru

​DATUM ​TÉMA SEMINÁŘE
​28.02.2018 Úvodní seminář. Úvod do předmětu Finanční právo.
07.03.2018 ​Finančně-právní vztahy.
​14.03.2018 Právo finančního systému.
21.03.2018 Kolektivní investování. Pojišťovny. Penzijní společnosti.
28.03.2018 Bankovní právo vč. dohledu nad finančním systémem(Stanovy banky.)
04.04.2018 Měnově-politické nástroje ČNB. Evropská hospodářská a měnová unie. Devizové právo.
​11.04.2018 Měnové právo. Hotovostní platební styk.
​18.04.2018 Bezhotovostní platební styk a finanční arbitr.
25.04.2018 Rozpočtové právo I.
​02.05.2018 Rozpočtové právo II. a dozorové postupy ve finančním právu.
​09.05.2018 ​Seminární test.
17.05.2018 ​Rektorský den.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo 1, který je zakončen zápočtem:

  • 1. alternativa: zápočet lze udělit za aktivní účast na seminářích s řádnou prezencí na seminářích, tj. do 9. května 2018 (včetně), kdy je možné mít nejvýše dvě absence, a následné úspěšné složení seminárního testu dne 9. května 2018;
    nebo
  • 2. alternativa: zápočet lze udělit za úspěšné složení celokatederního písemného testu.

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6.