Finanční právo (Sejkora)

Právnická fakulta UK

Finanční právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 2 vyučovaného v zimním semestru akademického roku 2018/2019 v seminárních skupinách Tomáše Sejkory.

Program seminářů zimního semestru

​DATUM ​TÉMA SEMINÁŘE
10.10.2018 ​Úvodní seminář. Úvod do daňového práva.
17.10.2018 Správa daní a poplatků.
​24.10.2018 Daně z příjmů – úvod, DPPO, společná ustanovení a příklady.
31.10.2018 Daně z příjmů – DPFO.
7.11.2018 Daně z příjmů – příklady a administrativní úkony na DPFO.
14.11.2018 Daň z nemovitých věcí.
​21.11.2018 Daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční včetně příkladů a administrativních úkonů.
28.11.2018 Daň z hazardních her. Úvod do nepřímých daní. Spotřební a energetické daně.
5.12.2018 DPH.
​12.12.2018 Dohody o zamezení dvojího zdanění a poplatkové právo.
19.12.2018 ​Seminární test.
  PRACOVNÍ MATERIÁLY K AKTUÁLNÍMU SEMINÁŘI.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo 2, který je zakončen kombinovanou zkouškou:

  • 1. alternativa: splnění její písemné části – písemnou část lze nahradit aktivní účastí na seminářích s řádnou prezencí na seminářích, tj. do 12. prosince 2018 (včetně) je možné mít nejvýše dvě absence, a následné úspěšné složení seminárního testu dne 19. prosince 2018;
    nebo
  • 2. alternativa: splnění její písemné části – úspěšné složení celokatederního písemného testu.

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN 978-80-7380-736-8.