Finanční právo (přednášky)

Právnická fakulta UK

Finanční právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální presentace použité na některých přednáškách předmětu Finanční právo 1 vyučovaného v letním semestru akademického roku 2017/2018.

Program přednášek letního semestru

​DATUM ​TÉMA PŘEDNÁŠKY
​19.02.2018 ​Základní finanční kategorie a finanční nauky (prof. Karfíková)
26.02.2018 ​Obor finančního práva (prof. Bakeš)
​05.03.2018 ​Postavení finančního práva v právním řádu a jeho systém a prameny (prof. Karfíková)
12.03.2018 ​Dozorové postupy ve finančním právu (JUDr. Vondráčková)
19.03.2018 Měnové a devizové právo (JUDr. Kotáb)
26.03.2018 Právo finančního systému (doc. Kohajda)
​09.04.2018 Bankovní právo (doc. Kohajda)
​16.04.2018 ​Pojišťovací právo (prof. Karfíková)
23.04.2018 Právo kapitálového trhu (JUDr. Kotáb)
​30.04.2018 Rozpočtové právo (doc. Boháč)
​14.05.2018 ​Dotační právo (prof. Marková)
  ​*02.04.2018 Velikonoce; 07.05.2018 Děkanský den

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6.