Finanční právo (Kohajda)

 

Právnická fakulta UK

Finanční právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 1 vyučovaného v letním semestru akademického roku 2017/2018 v seminárních skupinách Michaela Kohajdy.

Program seminářů letního semestru

​DATUM ​TÉMA SEMINÁŘE
​28.02.2018 Úvod do předmětu Finanční právo. Pojem finance, finanční činnost, systém a členění finančního práva.
07.03.2018 Finančně-právní vztahy a jejich charakteristické znaky. Prvky finančně-právních vztahů, subjekty finančně-právních vztahů.
​14.03.2018 ČNB, její postavení, funkce a činnost, ústavněprávní základy. Bankovní rada. (Dokumenty ke stažení. Judikáty nastudovat před seminářem.)
21.03.2018 Právo finančního systému. (Finanční trhy, subjekty finančních trhů a finanční instrumenty.) (Článek k nastudování. Judikát k nastudování.)
28.03.2018 Dohled nad finančním systémem. Bankovní právo. (Bankovní systém a komerční bankovnictví.) (Stanovy banky.)
04.04.2018 Měnově-politické nástroje ČNB. Evropská hospodářská a měnová unie. Devizové právo.
​11.04.2018 Měnové právo. Hotovostní platební styk.
​18.04.2018 Bezhotovostní platební styk a finanční arbitr.
25.04.2018 Rozpočtové právo I. (Státní rozpočet, státní fondy a místní rozpočty.)
​02.05.2018 Rozpočtové právo II. (Rozpočtový proces státního rozpočtu. Finanční kontrola.)
​09.05.2018 ​Seminární test.
17.05.2018 ​Rektorský den.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo 1, který je zakončen zápočtem:

  • 1. alternativa: aktivní účast na seminářích s prezencí na seminářích, tj. do 2. 5. 2018 (včetně) je možné mít nejvýše dvě absence a úspěšné složení seminárního testu dne 9. 5. 2018;
    nebo
  • 2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6.