Finančněprávní administrativa

Právnická fakulta UP

Daňověprávní administrativa

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Daňověprávní administrativa vyučovaného v letním semestru akademického roku 2017/2018.

Program seminářů letního semestru

DATUM TÉMA SEMINÁŘE
16. 2. 2018 Úvod do problematiky daňových tvrzení
2. 3. 2018 Daň z příjmů fyzických osob – příprava k vyplnění daňového přiznání. (stáhnout si i potřebné podklady)
16. 3. 2018 Daň z příjmů fyzických osob – daňové přiznání. Daň z nabytí nemovitých věcí – příprava k vyplnění daňového přiznání. (Vyplněné daňové přiznání + výpočet příkladu)
30. 3. 2018 Velký pátek – státní svátek
13. 4. 2018 Daň z nabytí nemovitých věcí – daňové přiznání. Daň z nemovitých věcí – příprava k vyplnění daňového přiznání a daňové přiznání. (Vyplněné přiznání k DzNNV a výpočty budou nejprve ukázány na semináři.)
27. 4. 2018 Přerušena výuka.
11. 5. 2018 Daň z přidané hodnoty – registrace k dani, daňové přiznání, kontrolní hlášení. Shrnutí výuky.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu:

  • Účast ve výuce není povinná, nicméně vzhledem k aktuálním velkým změnám v daňové oblasti je žádoucí.
  • Předmět je zakončen kolokviem. Kolokvium je možné absolvovat po skončení letního semestru.
  • Podmínkou absolvování kolokvia je splnění písemného testu, který má 20 otázek, za správné zodpovězení otázky je jeden bod, a pro jeho splnění je nutno dosáhnout alespoň 13 bodů.
  • Písemný test může být nahrazen odevzdáním všech uložených správně vypracovaných písemných úkolů (zejm. daňových přiznání) v průběhu semestru a účastí alespoň na 4 seminářích.

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • Daňové zákony 2018. (jakákoliv sbírka daňových zákonů, např. od nakladatelství GRADA)
  • BAXA, J., Dráb, O., Kaniová, L., Lavický, P., Schillerová, A., Šimek, K., Žišková, M. Daňový řád. Komentář. 1. díl. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011.
  • KOBÍK, J., Kohoutková, A. Daňový řád s komentářem 2011. ANAG, Olomouc, 2010.
  • BAKEŠ, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo, 6. upravené vydání. C. H. Beck, Praha, 2012.