FINANČNÍ PRÁVO I

SEMINÁŘE MICHAELA KOHAJDY

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo I vyučovaného v letním semestru akademického roku 2018/2019 v seminárních skupinách Michaela Kohajdy.

Náhradní termín zápočtového seminárního testu se bude konat v úterý 7.5.2019 od 9 hod v učebně č. 300.

Program seminářů letního semestru

DATUMTÉMA SEMINÁŘE
27.2.2019Pojem finance, finanční činnost. Systém a členění finančního práva. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky. Prvky finančněprávních vztahů, nejvýznamnější subjekty finančněprávních vztahů.
6.3.2019Česká národní banka, její postavení, funkce a činnost, ústavněprávní základy. Bankovní rada.
(Materiály k práci na semináři.)
13.3.2019Finanční systém. Dohled nad finančním systémem. Bankovní systém a komerční bankovnictví.
20.3.2019Finanční trhy. Kapitálový trh a podnikání na něm, subjekty kapitálového trhu, finanční investiční instrumenty.
(Nezapomeňte si připravit právně odůvodněnou odpověď na otázku: Jakými právními nástroji (pokud více, tak v jakém pořadí) byste se bránili v pozici guvernéra ČNB, který byl prezidentem republiky odvolán z důvodu, že přestal být uznávanou osobností v měnových záležitostech nebo v oblasti finančního trhu.)
27.3.2019Měnověpolitické nástroje ČNB. Evropská hospodářská a měnová unie. Finanční arbitr.
3.4.2019Hotovostní platební styk. Bezhotovostní platební styk.
10.4.2019Rozpočtové právo I. (Státní rozpočet, rozpočtový proces státního rozpočtu, státní fondy.)
17.4.2019Rozpočtové právo II. (Místní rozpočty. Finanční kontrola. Dotační právo.)
24.4.2019Seminární test
1.5.2019Státní svátek
8.5.2019Státní svátek

Náhradní termín zápočtového seminárního testu se bude konat v úterý 7.5.2019 od 9 hod v učebně č. 300.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo I, který je zakončen zápočtem:
1. alternativa: aktivní účast na seminářích s prezencí na seminářích, tj. do 17. 4. 2019 (včetně) je možné mít nejvýše jednu absenci a úspěšné složení seminárního testu dne 24. 4. 2019, nebo
2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

Doporučená literatura:
• KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-935-0.
• VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.