Finanční právo (Kohajda)

 

Právnická fakulta UK

Finanční právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 2 vyučovaného v zimním semestru akademického roku 2018/2019 v seminárních skupinách Michaela Kohajdy.

Program seminářů zimního semestru

​DATUM ​TÉMA SEMINÁŘE
10.10.2018 Úvod do daňového práva.
17.10.2018 Daně z příjmů – úvod, teorie a legislativa DPFO. (K nastudování judikát_1 a judikát_2.)
​24.10.2018 Daně z příjmů – legislativa DPPO, odpisy, společná ustanovení.
31.10.2018 Daně z příjmů – počítání příkladů DPFO a vyplňování DP. Stáhněte si dokumenty k příkladu. Dále budeme na semináři potřebovat k vyplnění tiskopis DPFO, dostupný je jen pro rok 2017, a to buď v papírové, nebo v elektronické podobě. Je nutné jej mít na semináři!
 7.11.2018 Daň z nemovitých věcí – teorie, legislativa, judikatura a příklady. Pro zvídavé dva judikáty: judikát_1 a judikát_2. (Výpočet příkladu.)
14.11.2018 Daň z nabytí nemovitých věcí – teorie, legislativa a příklady.
21.11.2018 Daň z hazardních her. Daň silniční.
28.11.2018 Daň z přidané hodnoty – legislativa a judikatura.
5.12.2018 Spotřební daně – legislativa. Energetické (ekologické) daně – legislativa.
​12.12.2018 Poplatkové právo – legislativa, příklady a judikatura.
19.12.2018 ​Vánoční seminární test.
2.1.2019 ​Vyhodnocení vánočního seminárního testu.

Podmínky úspěšného absolvování písemné části zkoušky z předmětu Finanční právo 2:

  • 1. alternativa: splnění její písemné části – písemnou část lze nahradit aktivní účastí na seminářích s řádnou prezencí na seminářích, tj. do 12. prosince 2018 (včetně) je možné mít nejvýše dvě absence, a následné úspěšné složení vánočního seminárního testu dne 19. prosince 2018;
    nebo
  • 2. alternativa: splnění její písemné části – úspěšné složení celokatederního písemného testu.

Doporučená literatura:

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.