FINANČNÍ PRÁVO II

SEMINÁŘE MICHAELA KOHAJDY

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo II vyučovaného v zimním semestru akademického roku 2019/2020 v seminárních skupinách Michaela Kohajdy.

Program seminářů zimního semestru

DATUMTÉMA SEMINÁŘE
09.10.2019Úvodní seminář, úvod do daňového práva.
16.10.2019Správa daní. Poplatkové právo – teorie, legislativa, judikatura a příklady. (Materiály na seminář ke stažení. Nutno si vzít s sebou daňový řád (sbírku daňových zákonů) a nastudovat si instituty uvedené na slajdech 4 a 5 a systematiku daňového řádu. Dále si vzít zákon o místních poplatcích, pročíst si judikáty uvedené na slajdu 14 a vypočíst si příklady ze slajdů 15 až 22.)
23.10.2019Daně z příjmů – úvod, teorie a legislativa DPFO.
30.10.2019Daně z příjmů – legislativa DPPO, odpisy, společná ustanovení.
06.11.2019Daně z příjmů – počítání příkladů DPFO a vyplňování DP.
13.11.2019Daň z nemovitých věcí – teorie, legislativa, judikatura a příklady.
20.11.2019Daň z nabytí nemovitých věcí – teorie, legislativa, judikatura a příklady.
27.11.2019Daň z hazardních her, daň silniční – teorie, legislativa, judikatura a příklady.
04.12.2019Spotřební daně – legislativa. Energetické (ekologické) daně – legislativa.
11.12.2019Daň z přidané hodnoty – teorie, legislativa a judikatura.
18.12.2019Vánoční seminární test.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo II, který je zakončen kombinovanou zkouškou:
1. alternativa: splnění její písemné části – písemnou část lze nahradit aktivní účastí na seminářích s řádnou prezencí na seminářích, tj. do 11. prosince 2019 (včetně) je možné mít nejvýše dvě absence, a následné úspěšné složení vánočního seminárního testu dne 18. prosince 2018, nebo
2. alternativa: splnění její písemné části – úspěšné složení celokatederního písemného testu.

Doporučená literatura:
• KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-935-0.
• VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.